สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

โลโก้โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ชมพู - เหลือง