ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรม SDQ และแบบประเมิน SDQ 5ด้าน 186766
แบบฟอร์มมาตรฐาน 186815
แบบรายงานสรุปผลโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 186817
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.64 KB 186769
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 186800
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.26 KB 188423
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 186797
แบบฟอร์มวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 57.35 KB 186773
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 17.67 KB 186791
รวมรูปรายงานโรงเรียน 186858
โลโก้โรงเรียนแบบขาวดำ 186831
โลโก้โรงเรียนv2 PNG Image ขนาดไฟล์ 293.82 KB 186964
ขั้นตอนและเอกสารที่ยื่นเสนอขอประเมินวิทยฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 186867
การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(กรณีปกติ) Word Document ขนาดไฟล์ 498 KB 188797
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.55 KB 187751