ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560 (วันแรก)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลางนำโดย ผู้อำนวยการวิชิน หมื่นศรีจูม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2560
ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
มีนายยุทธ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักกีฬาทั้ง 11 โรงเรียน
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2560,17:43   อ่าน 1409 ครั้ง