ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (กิจกรรมอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ด้วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายปกครอง
ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (กิจกรรมอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน)
ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า และห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
มีนายยุทธ วงศ์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
และดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน
โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าร่วมงาน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2560,10:57   อ่าน 954 ครั้ง