ภาพกิจกรรม
งานวันรักษ์ภาษาไทย สืบสานวัฒนธรรม ตามตำนานวรรณคดีไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดกลางได้จัดงาน
วันรักษ์ภาษาไทย สืบสานวัฒนธรรม ตามตำนานวรรณคดีไทย
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
มีนายวิชิน หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เข้าร่วมงานพร้อมกันนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,18:55   อ่าน 846 ครั้ง