ภาพกิจกรรม
งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โดยมีนายวิชิน หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าร่วมงาน
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,09:38   อ่าน 873 ครั้ง