ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจัดงานตลาดนัด OHOW สู่วิถีพอเพียง (One Home One Wisdom)
โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจัดงานตลาดนัด OHOW สู่วิถีพอเพียง (One Home One Wisdom)
ขึ้นเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ลานพ่อขุน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โดยมีท่านผู้อำนวยการวิชิน หมื่นศรีจูมเป็นประธาน
ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2560,23:46   อ่าน 2284 ครั้ง