ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อเทียนพรรษา
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อเทียนพรรษา
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
นายเฉลิมศักดิ์ ภาระดิลก เป็นประธานเปิดงาน
มีพระมหาศราวุธ ญาณกิตติ เป็นวิทยากรบรรยาย
จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง


โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,10:54   อ่าน 58 ครั้ง