ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ งานกิจกรรมแนะแนว ประจำปี 2562
งานกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
จัดโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ โดยมีสถาบันต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยมีนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

 
สถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒนขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น ( K-Tech)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โรงเรียนแก่นนครบริบาล
โรงเรียนภัสส์กุญช์บริรักษ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแก่น
 


ดูภาพทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/pg/watklang/photos/?tab=album&album_id=2667606643465927
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,20:50   อ่าน 53 ครั้ง