ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฝ่ายปกครองตรวจความเรียบร้อยทรงผมการแต่งกายนักเรียน ม.5 ม.6 ม.1
ฝ่ายปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
นำโดยท่านรองสมหวัง รอดไธสง
พร้อมคณะครูฝ่ายปกครอง
ขึ้นตรวจความเรียบร้อยทรงผม ใบหน้า การแต่งกาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 , 6 และ 1 เ
พื่อให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

 


ดูภาพทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/pg/watklang/photos/?tab=album&album_id=2734576620102262
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,15:14   อ่าน 44 ครั้ง