ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียน Gifted
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Gifted ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ และ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ไม่ระเบิดแน่นะคะอาจารย์
ผ่อนคลายสไตล์ Gifted
ทดลองเข้มข้น
ความสุขของการเรียนรู้อย่างมีนัย
กิจกรรมเดินป่า
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2562,09:16   อ่าน 57 ครั้ง