ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนวัดกลางเข้าอบรมออนไลน์กับม.ซีหนาน-สถาบันขงจื้อ มข.
มหาวิทยาลัยซีหนาน ประเทศจีนร่วมกับ
สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้คัดเลือกนักเรียนสายการเรียนศิลป์-จีน
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จำนวน 60 คน
เพื่อเข้าอบรมออนไลน์โครงการ "สะพานภาษาจีน2020"
โดยทางศูนย์กลางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนภาษาจีน
และภาษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

 


ดูภาพทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=watklang&set=a.3178903092336277
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,23:26   อ่าน 11 ครั้ง