ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือเนตรนารีจราจร
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ลูกเสือเนตรนารีจราจร
ที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนของนักเรียน
ร่วมกับตำรวจจราจร สภ.อ.เมืองขอนแก่น
ทางโรงเรียนจึงขอยกย่องชมเชยนักเรียนลูกเสือเนตรนารีที่เสียสละ
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

 


ดูภาพทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=watklang&set=a.3183834881843098
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,16:52   อ่าน 11 ครั้ง