ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแสดงความยินดีผู้บริหารและคุณครูในโอกาสรับเครื่องราชย์
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิชิน หมื่นศรีจูม
ได้รับเครื่องราชย์ชั้นสูงสุด ชั้นมหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
ท่านรองผู้อำนวยการสันตีรณะ นามวงษา ได้รับเครื่องราชย์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
และคุณครูวันเพ็ญ แม่นธนู ได้รับเครื่องราชย์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,16:47   อ่าน 24 ครั้ง