คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 (อ่าน 156) 10 ส.ค. 60
คำสั่งเทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานจ้างเทศบาล (อ่าน 124) 03 ส.ค. 60
คำสั่งเทศบาล ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลเข้ารับการอบรมฯ (อ่าน 139) 03 ส.ค. 60
บันทึกข้อความ การรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 146) 01 ส.ค. 60
บันทึกข้อความ โครงการอบรมประชุมครูเทศบาล ปี 60 (อ่าน 139) 31 ก.ค. 60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มร.ร.เทศบาลนครขอนแก่น ปี60 (อ่าน 116) 27 มิ.ย. 60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ปี 60 (อ่าน 118) 27 มิ.ย. 60