ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการวิชิน หมื่นศรีจูม
พร้อมคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ร่วมแสดงความยินดีที่
ดร.ยุภาพร โฆษิตพิมานเวช ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้บริหารชำนาญการพิเศษ
คุณครูส่องศรี สุขสร้อย ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ
คุณครูวารุณี ศรีมาตย์ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ
คุณครูเกวลิน อ่างบุญตา ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูพัณต์ณิตา ทองมี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูวิภาดา วิเชียรเขต ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูธนพร เชวงกูล ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูสุรัสวดี บูรณะไพบูลย์ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูปิยะนารถ บัวผาย ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูจีรนันท์ วงศ์ก้อม ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูทัศนีย์ เทพราชา ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูสุกัญญา นนท์อามาตย์ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูไพรวัลย์ กัญญพันธ์ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
คุณครูอติรุจ สุทธิประภา ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 336 ครั้ง