ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นายถวิล รุจิชยากูร

ชื่อผลงาน         การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์
       เรื่อง งานและพลังงาน 
และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
       ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
ที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ
       หาความรู้ร่วมกับวิธีแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา

ผู้วิจัย              นายถวิล  รุจิชยากูร

ปีการศึกษา       2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 278 ครั้ง