ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสุวัลลภา อันปัญญา

ชื่อผลงาน         ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย              นางสุวัลลภา  อันปัญญา

ปีการศึกษา       2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 256 ครั้ง