ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้สมัครสภานักเรียนเบอร์ 2 พรรค: เปลวเทียน
ผู้สมัครสภานักเรียนเบอร์ 2 พรรค: เปลวเทียน สโลแกน: เด็กเยาวชน กล้าคิด กล้าพูด กล้าที่จะลงมือทำ นำโดย 1.นายอรรถชัย อินทร์อุดม (ประธาน) 2.นางสาวพิยดา ตะวงษา (รองประธานบริหาร) 3.นางสาวเนตรนภิศ ไม้แพง (รองประธานวิชาการ) 4.นายจิรยุส โคตรเสน (รองประธานปกครอง) 5.นายนิติพันธุ์ พรประพันธ์ (รองประธานบริการ) 6.นางสาวอมรวรรณ อินทิจันทร์ (เลขาณุการ) 7.นายชนาธิป น้อยนิล (เหรัญญิก) หากชอบเบอร์2อยากให้เบอร์2มาพัฒนาโรงเรียนเลือกเบอร์2นะคะ #สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,11:11   อ่าน 60 ครั้ง