ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนทุนหนานหนิงจบการศึกษา
คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ร่วมแสดงความยินดีที่นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนเทศบาลวัดกลางที่ได้รับ ทุนการศึกษาจากเมืองหนานหนิง ประเทศจีนรุ่นแรก จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบด้วย -นางสาวนัฐพร ศรีคุณลา มัธยมปลายศึกษาที่ Guangxi Overseas Chinese School ประเทศจีน มหาวิทยาลัยศึกษาอยู่ที่ Huaqiao University คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ -นางสาวปานทิพย์ ศรีหมื่น มัธยมปลายศึกษาที่ Guangxi Overseas Chinese School ประเทศจีน ปวส.ศึกษาที่เทคโนโลยีชลบุรี ปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -นางสาวนันท์นภัส เกรียงไกร มัธยมปลายศึกษาที่ Guangxi Overseas Chinese School ประเทศจีน มหาวิทยาลัยอยู่ที่ Yunnan Normal University คณะภาษาจีน สาขาการสอน -นางสาวฉมาบดี สุทุม มัธยมปลายศึกษาที่ Guangxi Overseas Chinese School ประเทศจีน มหาวิทยาลัยศึกษาอยู่ที่ Huaqiao University คณะการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรม -นางสาวกวีพร แสนบุราณ มัธยมปลายศึกษาที่ Guangxi Overseas Chinese School ประเทศจีน มหาวิทยาลัยศึกษาอยู่ที่ Huaqiao University คณะการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรม -นางสาวรินยุพา ผ่องแผ้ว มัธยมปลายศึกษาที่ Guangxi Overseas Chinese School ประเทศจีน มหาวิทยาลัยศึกษาอยู่ที่ Huaqiao University คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ


โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,13:10   อ่าน 190 ครั้ง