ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน : นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ :การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคฯ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
                เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาและการอธิบายทางวิทยาศาสตร์
                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ผู้วิจัย     :  นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ
ตำแหน่ง :  ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 277 ครั้ง