ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.วิชิน หมื่นศรีจูม มอบใบประกาศแก่ครูนักเรียนที่ไปแข่งขัน
นายวิชิน หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
มอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะครูและนักเรียน
ในกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
และคณะครูและนักเรียนที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ RMU Transporter 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
รายชื่อคณะครูและนักเรียนประกวดโครงงาน 
คุณครู สุภาวดี สาระวัน 
คุณครู วิภาดา พั้วลี 
นายขนุน สังข์ดา 
นายธนพล ขึ้นนกคุ้ม 
นางสาวชลธิชา โม้ลี 
รายชื่อคณะครูและนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์ 
คุณครูชัยวัฒน์ ชะอินทร์วงค์ 
นายณัฐพล ชาติชำนิ 
นายไตรภพ สาลาด 
นายชัยนัน วงศ์อินจันทร์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 93 ครั้ง