ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน : นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ :การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
                โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E บูรณาการใช้เทคโนโลยี
 
ผู้วิจัย     :  นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ
ตำแหน่ง :  ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 245 ครั้ง