ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องงานบ้านงานเรือน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                    การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ผู้วิจัย          นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 38 ครั้ง