ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวรวิสรา บูรณะเสน การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง จำนวนเต็ม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ผู้วิจัย          นางสาวรวิสรา   บูรณะเสน
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 84 ครั้ง