ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวรวิสรา บูรณะเสน การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย          นางสาวรวิสรา   บูรณะเสน
 
ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 57 ครั้ง