ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสมหวัง รอดไธสง การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
 
ผู้วิจัย          นางสาวสมหวัง รอดไธสง
 
ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 138 ครั้ง