ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  สำนักการศึกษา   เทศบาลนครขอนแก่น 
 
ผู้วิจัย          นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช

ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,22:39   อ่าน 60 ครั้ง