ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยผ่าน  กิจกรรมมีความสุขสนุกกับ 4H โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  เทศบาลนครขอนแก่น
 
ผู้วิจัย          นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช

ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,22:42   อ่าน 84 ครั้ง