ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวปิยะนารถ บัวผาย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ผู้วิจัย          นางสาวปิยะนารถ  บัวผาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 320 ครั้ง