ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
ยกเลิกการสอบ วันที่ 27 พ.ค. 64
(เนื่องจากนักเรียนที่สมัครครบตามจำนวนที่รับ)
ให้นักเรียนตามรายชื่อมามอบตัววันที่ 28 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยม 1 , มัธยม 4 ห้องเรียนทั่วไปและMEP (รอบเพิ่มเติม)
1.รับเอกสารมอบตัวที่โรงเรียนพร้อมมอบตัว        28 พฤษภาคม 2564 (9.00-15.00น)
หรือดาวโหลดเองก่อนได้ที่เอกสารมอบตัว
2.มอบตัว      -  ม.1                           28พฤษภาคม2564 (9.00-15.00น)
                     - ม.4                           28พฤษภาคม2564 (9.00-15.00น)
 
เอกสาร
-ใบมอบตัวกรอกข้อมูลให้ชัดเจนติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดา  จำนวน 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อมารดา จำนวน 1 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ใบ
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1)
-สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ใบ
-อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
*กรณีบิดา มารดาแยกกัน หย่าร้าง สาบสูญ ติดต่อไม่ได้
ให้ไปขอคัดลอกสำเนาที่อำเภอหรือเทศบาลได้ทั่วประเทศ
การขอคัดสำเนาพ่อแม่
 
ปล.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวโพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 2497 ครั้ง