ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสุภาวดี สาระวัน เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องเคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
ผู้วิจัย          นางสุภาวดี  สาระวัน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 23 ครั้ง