ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสุภาวดี สาระวัน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยวิจัยแบบผสานวิธีการแก้ปัญหาเป็นฐานฯ
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยวิจัยแบบผสานวิธีการแก้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ผู้วิจัย          นางสุภาวดี  สาระวัน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 22 ครั้ง