ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่อใบประกอบวิชาชีพ (แบบใหม่) (อ่าน 9) 19 ต.ค. 62
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PLC ได้แล้ว (อ่าน 84) 10 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงาน : นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ :การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (อ่าน 101) 25 ส.ค. 62
ผอ.วิชิน หมื่นศรีจูม มอบใบประกาศแก่ครูนักเรียนที่ไปแข่งขัน (อ่าน 70) 22 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงาน : นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ :การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคฯ (อ่าน 148) 19 ส.ค. 62
นักเรียนทุนหนานหนิงจบการศึกษา (อ่าน 124) 23 ก.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นุชนี ทองดีนอก (อ่าน 156) 07 มิ.ย. 62
แบบทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน (อ่าน 688) 25 เม.ย. 62
ปรับพื้นฐาน Gifted (อ่าน 336) 25 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562 แก้ไขรายชื่อแล้ว (อ่าน 4204) 09 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ม.4 ปี 62 สายชั้น Gifted (เพิ่มเติม) (อ่าน 1922) 01 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ม.4 ปี 62 (ประกาศแล้วครับ) (อ่าน 1739) 31 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียน Gifted (อ่าน 890) 13 มี.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางหทัยรัตน์ สวัสดิผล (อ่าน 456) 01 ก.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : โดยตน วงศ์ราชา (อ่าน 297) 01 ก.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสุวัลลภา อันปัญญา (อ่าน 288) 28 ส.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางนภัสนันท์ อินทรปพงศ์ (อ่าน 247) 27 ส.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นายถวิล รุจิชยากูร (อ่าน 309) 27 ส.ค. 61
ร่วมยินดี “น้องน้ำโขง” แพทย์หญิงคนเก่ง ศิษย์เก่ารร.เทศบาลวัดกลาง (อ่าน 321) 02 ก.ค. 61
Line ID :@watklang (อ่าน 325) 10 มิ.ย. 61
ใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม.3 (อ่าน 558) 09 เม.ย. 61
ใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 (อ่าน 462) 09 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนภาคปกติและEP ม.1 ม.4 (รอบ2) (อ่าน 3657) 08 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน ม.1 ม.4 ภาคปกติ (รอบแรก) (อ่าน 2422) 04 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) (อ่าน 1354) 02 เม.ย. 61
ประกาศผลการเรียน 2/2560 ระดับมัธยม (ไม่เป็นทางการ) (อ่าน 1746) 20 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน Gifted ม.1 ม.4 (อ่าน 1173) 16 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ม1 ม4 ปีการศึกษา 2561(ภาคปกติ) (อ่าน 1884) 19 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Gifted,MEP) (อ่าน 1506) 14 ก.พ. 61
สถิตินักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1/2560 (อ่าน 1167) 08 พ.ย. 60
การประกาศผลการเรียน 1/2560 (อ่าน 2002) 09 ต.ค. 60
ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 451) 10 ก.ย. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ภฤดา เอื้องสัจจะ (อ่าน 553) 21 มิ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 488) 12 มิ.ย. 60