ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบตัวนักเรียน ปี63 (อ่าน 0) 31 พ.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า (อ่าน 39) 23 พ.ค. 63
แจ้งนรโควต้ารับชุดพละ (อ่าน 34) 17 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ประจำปี 2563 (อ่าน 3808) 14 พ.ค. 63
ผังช่องทีวีดิจิตอล (อ่าน 114) 13 พ.ค. 63
ปิดรับนักเรียน ปี63 (อ่าน 438) 04 พ.ค. 63
ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียน ปี 2563 (อ่าน 247) 01 พ.ค. 63
แบบสำรวจความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์สำหรับนักเรียน (อ่าน 164) 23 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสายชั้น ม.4 รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 445) 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสายชั้น Gifted และ MEP ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 522) 16 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางวิภาดา พั้วลี (อ่าน 53) 02 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการปิดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 (อ่าน 218) 02 มี.ค. 63
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานร.10 วงโยรร.ทวัดกลางชนะเลิศแห่งประเทศไทย (กล้องโรงเรียน) (อ่าน 42) 19 ก.พ. 63
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานร.10 วงโยรร.ท.วัดกลางชนะเลิศแห่งประเทศไทย (อ่าน 19) 18 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1473) 22 ม.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางวิภาดา พั้วลี (อ่าน 185) 16 ม.ค. 63
รางวัลชนะเลิศ วงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 80) 23 ธ.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 276) 20 ธ.ค. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่โลกาภิวัฒน์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 45) 14 ธ.ค. 62
ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียน Gifted (อ่าน 85) 01 ธ.ค. 62
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่อใบประกอบวิชาชีพ (แบบใหม่) (อ่าน 137) 19 ต.ค. 62
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PLC ได้แล้ว (อ่าน 508) 10 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงาน : นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ :การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (อ่าน 282) 25 ส.ค. 62
ผอ.วิชิน หมื่นศรีจูม มอบใบประกาศแก่ครูนักเรียนที่ไปแข่งขัน (อ่าน 145) 22 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงาน : นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ :การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคฯ (อ่าน 331) 19 ส.ค. 62
นักเรียนทุนหนานหนิงจบการศึกษา (อ่าน 190) 23 ก.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นุชนี ทองดีนอก (อ่าน 211) 07 มิ.ย. 62
แบบทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน (อ่าน 805) 25 เม.ย. 62
ปรับพื้นฐาน Gifted (อ่าน 423) 25 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562 แก้ไขรายชื่อแล้ว (อ่าน 4643) 09 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ม.4 ปี 62 สายชั้น Gifted (เพิ่มเติม) (อ่าน 2093) 01 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ม.4 ปี 62 (ประกาศแล้วครับ) (อ่าน 1986) 31 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียน Gifted (อ่าน 972) 13 มี.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางหทัยรัตน์ สวัสดิผล (อ่าน 528) 01 ก.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : โดยตน วงศ์ราชา (อ่าน 344) 01 ก.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางสุวัลลภา อันปัญญา (อ่าน 341) 28 ส.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางนภัสนันท์ อินทรปพงศ์ (อ่าน 287) 27 ส.ค. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นายถวิล รุจิชยากูร (อ่าน 361) 27 ส.ค. 61
ร่วมยินดี “น้องน้ำโขง” แพทย์หญิงคนเก่ง ศิษย์เก่ารร.เทศบาลวัดกลาง (อ่าน 374) 02 ก.ค. 61
Line ID :@watklang (อ่าน 361) 10 มิ.ย. 61