ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (อ่าน 34) 21 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา : ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (อ่าน 53) 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา : ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าฯ (อ่าน 46) 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา : ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนฯ (อ่าน 51) 18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา : ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (อ่าน 44) 17 พ.ค. 64
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA (อ่าน 72) 27 เม.ย. 64
ประกาศประกวดราคาซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว ตามโครงการฯ (อ่าน 72) 27 เม.ย. 64
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนตามโครงการฯ (อ่าน 92) 27 เม.ย. 64
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตามโครงการฯ (อ่าน 70) 23 เม.ย. 64