ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอิงลิชโปรแกรมประถม

นางอัญชลี โพธิเทนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมประถม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปิยะนารถ บัวผาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางธนพร เชวงกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวหทัยรัตน์ สวัสดิผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวศรินรัตน์ เพียสุพรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายณัฐวุฒิ วงศ์ปัจฉิม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

Miss Lourdes Elgario
ครูต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

Miss Charmaine Joy Elgario
ครูต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

Mr. Glenn Verona
ครูต่างประเทศ
ครูประจำชั้น