ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอิงลิชโปรแกรมประถม

นางอัญชลี โพธิเทนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมประถม

นางสาวปิยะนารถ บัวผาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางธนพร เชวงกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวหทัยรัตน์ สวัสดิผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวศรินรัตน์ เพียสุพรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายณัฐวุฒิ วงศ์ปัจฉิม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

Miss Lourdes Elgario
ครูต่างประเทศ
ครูประจำชั้น /0

Miss Charmaine Joy Elgario
ครูต่างประเทศ
ครูประจำชั้น /0

Mr. Glenn Verona
ครูต่างประเทศ
ครูประจำชั้น /0