ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก: การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:39
zytcjk 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:38
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก: การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูคณิตศาสตร์ 3 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:37
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:34
การทดสอบประเมินครู 2 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:34
หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 2 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:33
หลักสูตรพัฒนาข้าราชครู 3 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:32
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 3 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:31
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครู 3 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:31
สถาบันคุรุพัฒนาคุรุสภา 3 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:30
หลักสูตร ป.บัณฑิต 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:30
หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:29
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:28
หลักสูตร คูปองพัฒนาครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:28
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:27
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:26
คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:24
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:23
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:23
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:22
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:21
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:19
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:18
การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:17
แบบการประเมินให้ข้าราชการครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:16
แบบการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:15
การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:14
หลักสูตร อบรม ครู คูปอง 1 0 natapon 28 มี.ค. 2563,05:13
หลักสูตร อบรม ครู คูปอง 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:07
การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:06
แบบการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:04
แบบการประเมินให้ข้าราชการครู 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:03
การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:01
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 4 0 natapon 25 มี.ค. 2563,04:00
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,03:59
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,03:55
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู 2 0 natapon 25 มี.ค. 2563,03:52
คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,03:51
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,03:49
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 0 natapon 25 มี.ค. 2563,03:48