ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อมูลนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,21:15  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถิติและข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,21:02  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ค่ามาตรฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,20:55  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โมเดลไอโซเมอร์
ชื่ออาจารย์ : สุภาวดี สาระวัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,15:36  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือเรียนอิเลคทรอนิสกส์ วิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เคมีอินทรีย์ เล่ม 1-6
ชื่ออาจารย์ : สุภาวดี สาระวัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,15:31  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ITERN Presenters at The 1st International STEAM Education Conference for Marine Conservation, Ocean Park, Hong Kong
ชื่ออาจารย์ : สุภาวดี สาระวัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,15:26  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งแผ่นดิน ประจำปี2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,12:45  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความออนไลน์ scimath.org ด้านเคมีและสะเต็มศึกษา
ชื่ออาจารย์ : สุภาวดี สาระวัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,12:32  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือแบบเรียนและคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ชื่ออาจารย์ : สุภาวดี สาระวัน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,12:28  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ “’งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ” 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2562,13:55  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..