ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,06:58  อ่าน 665 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 8-9-10 มิถุนายน 2563
รายละเอียดผลงาน
เนื้อหาที่เรียน เรื่องสถิติ 
- บทนำเกี่ยวกับสถิติ
     ความหมายของสถิติ
     ระเบียบวิธีทางสถิติ
     ประเภทของสถิติ

เอกสารประกอบการเรียนดาวน์โหลดจากไฟล์ข้อมูล

ลงชื่อเข้าเรียน           https://forms.gle/6FPkUk529nnnr3bP9

ศึกษาเพิ่มเติมจากวีดิโอ DLTV 15ใบงานที่ 1  สถิคิศาสตร์  https://forms.gle/x1yfozSs5jcUMXkc8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.46 KB

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2563,06:58   อ่าน 665 ครั้ง